Bitumen werd reeds ruim voor onze jaartelling toegepast als afdichtingmateriaal. De unieke eigenschappen, zoals duurzame waterdichtheid, uitstekende hechting en eenvoudige verwerking, waren toen al bekend. In de loop van de tijd zijn deze eigenschappen door productontwikkeling steeds verder geoptimaliseerd. Bitumen is daarmee een hoogtechnologisch product met een groot scala van toepassingen. Vooral wanneer hoge en langdurige prestaties worden verlangd, zijn bitumen afdichtingmaterialen een logische keuze.

Omdat het een thermoplastisch materiaal is, interne eigenschappen heeft en nauwelijks verouderd, is bitumen zeer geschikt voor recycling. Door de bijzondere moleculaire structuur hoeven bij recycling geen molecuulketens te worden verbroken. Daarom zijn bitumineuze bouwstoffen (zoals asfalt) eigenlijk al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld. Bekende toepassingen zijn te vinden in de weg- en waterbouw, off-shore industrie, woning- en utiliteitsbouw, tapijtindustrie en de automobielindustrie.

Bitumen en teer worden ten onrechte nog wel eens door elkaar gehaald. Maar bitumen is geen teer! De enige overeenkomst tussen teer en bitumen is de donkere kleur. Maar teer is zwart en bitumen donkerbruin. Verder zijn het compleet andere producten, met verschillende oorsprong, eigenschappen en karakteristieken. Teer is een steenkoolproduct en bitumen een aardolieproduct. Teer mag om gezondheids- en milieutechnische redenen niet meer worden toegepast. Bitumen is een gekend bouwproduct dat aan alle gezondheids- en milieutechnische eisen voldoet. Teer is daarentegen gevaarlijk afval en dient apart te worden afgevoerd naar een thermische verwerking.

We onderscheiden twee productiemethoden voor het maken van bitumineuze afdichtingmaterialen: blazen van het bitumen en modificeren van bitumen met kunststoffen.

Geblazen bitumen

Geblazen bitumen (ook wel geoxideerd bitumen genoemd) wordt verkregen door lucht met een temperatuur van circa 200 oC door de bitumen te blazen. Door dit procedé worden de eigenschappen (zoals temperatuur-bestendigheid) van het bitumen verbeterd. Dit type bitumen is tot de eind jaren zeventig veelvuldig toegepast in bitumineuze afdichtingmaterialen. Op dit moment wordt geblazen bitumen nog gebruikt voor de productie van sommige onderlagen en dampremmende lagen. Maar dit materiaal wordt steeds vaker vervangen door (licht) gemodificeerd bitumen.

De officiële definitie luidt:

‘Onder geblazen bitumen wordt verstaan bitumen waarvan de rheologische eigenschappen substantieel zijn gewijzigd door de reactie met ingeblazen lucht bij verhoogde temperaturen.’
(bron NEN-EN 13304 : 2003)

Gemodificeerd bitumen

Gemodificeerd bitumen wordt verkregen door het innig mengen van kunststoffen met bitumen. De officiële definitie luidt als volgt.

‘Onder gemodificeerd bitumen wordt verstaan bitumen waarvan onder andere de rheologische eigenschappen zijn gewijzigd met behulp van een of meer organische polymeren.’
(bron NEN-EN 14023 : 2000)

Het gaat hierbij meestal om elastomeren (bijv. SBS), gerecyclede elastomeren, plastomeren (APP, polyolefinen) of een mengsel van elastomeren en plastomeren. Om optimale prestaties te bereiken, vraagt de keuze en menging van de kunststoffen met een specifiek bitumen veel kennis en ervaring van de producent. Een kwalitatief hoogwaardige compound is cruciaal voor optimale prestatie van een gemodificeerd bitumen. Het is daarom belangrijk om materiaal te kiezen van gerenommeerde producenten.

Als alternatief voor geblazen bitumen wordt op dit moment steeds vaker licht gemodificeerd bitumen toegepast.

Plastomeer (APP-)bitumen
Plastomeer bitumen is een mengsel van 70% bitumen en 30% plastomeren, zoals atactisch polypropyleen (APP) en polyolefinen . In de praktijk wordt plastomeer bitumen “APP-bitumen” genoemd. Het heeft als voordeel dat het een hoge vloeiweerstand heeft, UV-bestendig is, goed bestand is tegen hoge temperaturen en relatief goed bestand is tegen lage temperaturen. In vergelijking met Elastomeer-bitumen is het een stugger/stijver materiaal en is de kleefkracht geringer.

Elastomeer (SBS-) bitumen
Elastomeerbitumen is een mengsel van 88% bitumen en 12% elastomeren, meestal systreenbutadieenstyreen (SBS). In de praktijk wordt plastomeer bitumen “SBS-bitumen” genoemd. Het heeft als voordelen dat het zeer elastisch is, zeer goed bestand is tegen lage temperaturen en een grote kleefkracht heeft. In vergelijking met Plastomeer bitumen is het moeilijker te verwerken bij zeer warme dagen.

Bitumen en milieu

Bitumen is een natuurlijke grondstof. Op verschillende plaatsen in de wereld bestaan natuurlijke asfaltmeren waar bitumen gewonnen kan worden.

Omdat bitumen een thermoplastisch materiaal is, interne eigenschappen heeft en nauwelijks verouderd, is bitumen zeer geschikt voor recycling. Door de bijzondere moleculaire structuur hoeven bij recycling geen molecuulketens te worden verbroken. Daarom zijn bitumineuze bouwstoffen (zoals asfalt) eigenlijk al de meest gerecyclede bouwproducten in de wereld. Daarnaast is bitumen door de hoge calorische waarde zeer geschikt voor energieopwekking wanneer, na vele recyclingcycli, hergebruik niet meer mogelijk is.

Bitumen veroudert nauwelijks, is niet toxisch en loogt niet uit. Het materiaal is daarmee uitermate geschikt voor toepassingen waar levensduur en bescherming van het milieu belangrijk zijn. Het materiaal wordt daarom ook veelvuldig toegepast om gevaarlijke materialen in te pakken en te immobiliseren.

Bitumen voor afdichtingmaterialen worden geproduceerd uit specifieke typen ruwe olie (crude), waarvan op dit moment de beschikbaarheid voldoende wordt geacht voor de komende 3.000 jaar.

De bitumen afdichtingindustrie is continu actief om de milieuprestaties van haar producten te optimaliseren.

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.