Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen.

Constructie

Wat is een ballastlaag?

Een ballastlaag is een laag grind of tegels. Deze dient als gewicht om het dakbedekkingpakket op zijn plaats te houden. Tegels worden ook wel gebruikt als looppad ter bescherming van de dakbedekking. Tegels altijd op tegeldragers plaatsen.
Ballastlagen dienen in het kader van de windbelasting berekend te worden. Hiervoor zijn softwareprogramma’s en NPR 6708 beschikbaar.

Wat is een koud-dak?

Een koud-dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de onderzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich direct bovenop de dragende constructie.
De dragende constructie bevindt zich dus aan de koude zijde van de isolatie. Een dergelijke constructieopbouw wordt afgeraden in verband met condensatie problemen die kunnen ontstaan.

Wat is een omgekeerd- dak?

Een omgekeerd -dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie op de waterkerende laag is aangebracht. Deze constructies dienen altijd geballast te worden. Deze constructies komt men veel tegen bij o.a. dakterrassen en parkeerdaken. Geschikte isolatie voor het omgekeerd-daksysteem is XPS (geëxtrudeerd polystyreen).

Wat is een warm-dak?

Een warm-dak constructie is een dakconstructie waarbij de isolatie aan de bovenzijde van de dragende constructie is aangebracht. De waterkerende laag (dakbedekking) bevindt zich boven de isolatie.

Isolatie

Hoe wordt de R-waarde van isolatie berekend?

Elk materiaal heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt, deze is altijd een gegeven.

R = d/λ

R = warmteweerstand in m²K/W
d = dikte van het materiaal in m.
λ = warmtegeleidingscoëfficiënt in W/(m.K)

Wat bedoelen we met R-waarde?

R-waarde is de warmteweerstand van een materiaallaag.

Wat is afschotisolatie?

Afschotisolatie zijn isolatieplaten van aflopende dikte bijvoorbeeld van 7,5cm naar 6cm. Dit zorgt voor een goede afvoer van het water naar de afvoeren.

Wat is een cachering?

Een cachering is een afwerklaag op isolatie die het mogelijk maakt om hierop een dakbedekkingpakket aan te brengen, zonder dat het isolatie materiaal wordt aangetast. Cacheringen kunnen o.a. bestaan uit gebitumineerd glasvlies, mineraal gecoat glasvlies, aluminium of een bitumenfilm.

Wat is minerale wol?

Minerale wolisolatie zijn glaswol- of steenwolvezels, die middels een bindmiddel een vaste vorm (bijvoorbeeld platen) krijgen. Voor het platte dak worden alleen steenwol isolatieplaten toegepast. Afhankelijk van het bevestigingssysteem kan de bovenzijde worden afgewerkt met een speciale cachering.

Wat is PIR?

PIR staat voor Poly Iso Cyanuraat. Dit is een sterk op Polyurethaan lijkend schuim met sterk verbeterd brandgedrag.

Wat is polystyreen?

Polystyreen, in de volksmond beter bekend als ´piepschuim´ is een isolatie type dat bestaat uit geëxpandeerde polystyreen korrels. Technische benaming is EPS, geëxpandeerd polystyreen. Voor een optimaal duurzaam resultaat dienen EPS-platen voorzien te zijn van een hoogwaardige bitumen glasvlies coating.

Wat is polyurethaan?

Polyurethaan-isolatie is gemaakt van polyurethaanschuim (pur-schuim). Doordat het materiaal opschuimt tussen twee cacheringen, is polyurethaan-isolatie altijd aan twee zijden gecacheerd.

Onderhoud

Is water op een dak goed?

Stilstaand water op een dak is niet goed. De vervuiling, algen e.d. kunnen de dakbedekking langzaam aantasten en hierdoor zal een bedekking versneld verouderen. Bovendien kan stilstaand water een voedingsbodem zijn voor ziektekiemen, muggen en andere insecten. Advies: zorg altijd voor voldoende afschot.

Moet een dak onderhouden worden?

Het advies van Probasys is, houd uw dak schoon en controleer de naden en de details van de dakbedekking. Zorg ervoor dat u minimaal 1 maal per jaar uw dak schoon maakt. Dit onderhoud kunt u middels een onderhoudscontract uitbesteden aan een dakbedekkingsbedrijf.
Goed onderhoud verlengt de levensduur van uw dak.

Producten

Bevat bitumen dakbedekking asbest?

Nee, bitumen dakbedekking bevat geen asbest. De verwerking van asbest is al geruime tijd verboden. Voor zover bekend is er in Nederland nooit asbest toegepast in flexibele dakbanen. In pasta’s en kitten bij detailafwerkingen en specifieke producten, die voor 1985 op het dak zijn toegepast kan asbest worden aangetroffen.

Meer informatie is te vinden in het Factsheet bitumen dakbedekking en asbest.

Kan ik twee materialen met productcode “370K14” zonder meer als gelijkwaardig beschouwen?

Nee dat kan niet. De codering geeft alleen algemene informatie over de samenstelling (opbouw) van het product. Het is derhalve een typeomschrijving. De code zegt, met uitzondering van het feit dat het product KOMO gecertificeerd is, echter niets over de kwaliteit. Voor vergelijking van de producten in hun toepassing zullen de productkarakteristieken, prestaties en toepassingvoorwaarden moeten worden vergeleken.

Klik hier voor meer informatie over de productcodering.

Wat is APP gemodificeerd bitumen?

APP staat voor A-tactisch Poly Propyleen. Dit is een kunststof met een plastisch karakter (plastomeer) die wordt toegevoegd aan bitumen. APP gemodificeerd bitumen heeft hierdoor een verbeterde weerstand tegen UV straling.

Wat is een dampdrukverdelende laag?

Een dampdrukverdelende laag voorkomt geconcentreerde vochtophopingen onder de dakbedekking. Tussen de plaatsen waar de bedekking aan de ondergrond bevestigd is, kan de dampspanning zich verspreiden zodat er geen blazen kunnen ontstaan. De dampdruk wordt verdeeld.

Wat is SBS gemodificeerd bitumen?

SBS staat voor Styreen Butadieen Styreen. Dit is een rubberachtige kunststof (elastomeer) die toegevoegd wordt aan bitumen. SBS gemodificeerd bitumen heeft hierdoor een elastisch karakter gekregen, tevens is de hechtkracht van het bitumen sterk verbeterd.

Verwerking

Wanneer moet er kimfixatie toegepast worden?

Altijd.

Wat is de brandmethode?

De brandmethode is een methode van aanbrengen van dakbedekking op de ondergrond middels een brander. Door een bitumineuze dakbaan aan de onderzijde (MEC = Met Extra Coating) te verwarmen met een vlam, verweekt het bitumen en verkrijgt men een verkleving aan de ondergrond.

Wat is de gietmethode?

De gietmethode is een methode van aanbrengen van dakbedekking op de ondergrond door verkleving met warme bitumen. Bitumen 110/30 in blokvorm wordt verwarmd in een ketel. Het bitumen wordt door middel van een gieter voor de dakbaan uitgegoten. Direct daarna wordt de dakbaan in het warme bitumen gerold.

Wat is föhnen?

Föhnen is het storten (dichten) van de overlap met warme lucht. Hiervoor zijn speciale apparaten beschikbaar.

Wat is kimfixatie?

Kimfixatie is zoals het woord al aangeeft, een fixatie in de kim. De kim is de overgang van horizontaal naar opgaand. Hier dient een extra fixatie plaats te vinden in verband met de windbelasting. Stormschade begint in de meeste gevallen in de kim omdat daar de zuigkracht van de wind het grootst is. Kimfixatie bestaat bij voorkeur uit een mechanische bevestiger met bijbehorend drukverdeelplaatje ø 70 mm. Het plaatsen van een rij tegels op tegeldragers, afmeting (50 x 50 x 6) cm., langs de dakrand, wordt ook wel toegepast.

Wat is koud kleven?

Koud kleven is een methode van aanbrengen van dakbedekking op de ondergrond door verkleving van (bitumineuze) koude kleefstof. De koude kleefstof wordt gelijkmatig uitgestreken over de ondergrond met een rubberen dakwisser of luiwagen. Ook is er apparatuur om de kleefstof te spuiten. Direct daarna wordt de dakbedekking in de koude kleefstof gelegd. De overlappen worden meestal apart gedicht.

Wat is mechanische bevestiging?

Mechanisch bevestigde dakbedekkingsystemen zijn aan de ondergrond bevestigd door speciaal voor het dak en betreffende ondergrond ontwikkelde corrosiebestendige bevestigingsmiddelen (bijvoorbeeld schroeven) met een bijbehorend drukverdeelplaatje.

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.