Bitumen Recycling Nederland (BRN)

Bitumen dakbedekking is goed recyclebaar. Wel zijn er enkele randvoorwaarden ten aanzien van de maximale vervuiling met andere materialen. Dit vraagt een zorgvuldige sloop en inzameling. Probasys Benelux heeft daarom in samenwerking met VEBIDAK Bitumen Recycing Nederland opgericht om de inzameling en recycling van bitumen dakbedekking verder te optimaliseren. Kijk op de website van BRN voor nadere info.
http://www.brn.nl

Bouwwereld

http://www.bouwwereld.nl

BRIS

BRIS is een on-line hulpmiddel om het Bouwbesluit toegankelijk te maken.
http://www.bris.nl

European Waterproofing Association

EWA is de Europese belangenorganisatie van de bitumen dakbedekkingindustrie. Probasys Benelux is een actief lid van deze vereniging. Op de website treft u informatie aan over de organisatie, de aangesloten leden en bitumen dakbedekking in het algemeen.
http://www.ewa-europe.com

Fabrikanten Bestek Services

Een interessante website met een on-line bestekservice. Deze bestekservice wordt door belangrijke toeleveranciers in de bouw ondersteund. Ook verschillende Probasys Benelux-leden zijn aangesloten op de bestekservice.
http://www.fbs-index.nl

KOMO

KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit www.komo.nl

KOMO is in het leven geroepen om het complexe bouwproces overzichtelijker te maken. De bouw- en installatiesector is een complex samenspel van verschillende partijen. Met het KOMO-keurmerk kan elke schakel in de bouw van de kwaliteit van producten, processen, systemen en diensten op aan. Met een halve eeuw ervaring is KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen. KOMO staat voor onafhankelijk getoetste kwaliteit. Voor de meest uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven. Gebruikers kunnen daardoor vertrouwen op de kwaliteit van producten en processen. Bovendien geeft het KOMO-keurmerk zekerheid dat aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid wordt voldaan. De leden van Probasys Benelux leveren hun producten met KOMO kwaliteitsverklaring. Ook zijn er een groot aantal verwerkers van bitumen dakbedekking KOMO proces gecertificeerd. Kijk voor alle geldige KOMO-kwaliteitsverklaringen op de KOMO-website.
http://www.komo.nl

NEN/CEN

NEN ondersteunt in Nederland het normalisatieproces. Probasys Benelux neemt deel aan verschillende nationale norm(sub)commissies en levert zo een bijdrage aan de ontwikkeling van Nederlandse normen. Namens NEN neemt Probasys Benelux ook deel aan internationale normcommissies van CEN (European Committee for Standardization).                                                   www.nen.nl   www.cen.eu

Staatscourant

De Staatscourant is het officiële publicatieorgaan van de Nederlandse overheid. Op deze website kunt u dagelijks de inhoud van de staatscourant inzien en kijken of voor u relevante thema’s zijn opgenomen. Tevens is het mogelijk aanvullende informatie op te vragen.
http://www.staatscourant.nl

Stichting Dak & Milieu

De stichting Dak en Milieu is een onafhankelijk platform voor de dakenbranche waarin verschillende activiteiten/projecten worden uitgevoerd op het terrein van bitumen dakbedekking in relatie tot milieu/gezondheid. Zo is Dak & Milieu onder andere clusterbeheerder voor fabrikanten, die bitumen dakbedekking leveren voor de Nederlandse markt. De Probasys Benelux-leden participeren actief in de activiteiten. Op de site vindt u gedetailleerde informatie over thema’s als milieu-informatie, Besluit bodemkwaliteit, bouw –en sloopafval etc.
http://www.dakenmilieu.nl

Tectum

Tectum speelt een belangrijke rol bij de opleiding en instroom van dakdekkers. Probasys Benelux ondersteunt daarom de activiteiten van deze organisatie onder andere met de levering van materialen.
http://www.tectum.nl

VEBIDAK

Vebidak is de branchevereniging van dakbedekkingbedrijven en derhalve een belangrijk aanspreekpunt voor Probasys Benelux. Op de website treft u informatie over de organisatie zelf, aangesloten leden en specifieke achtergrondinformatie. Via deze website is bijvoorbeeld de vakrichtlijn Gesloten dakbedekkingsystemen digitaal toegankelijk.
http://www.vebidak.nl

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.