vrijdag 18 mei 2018

CE voor Roof2Road bitumen uit dakbedekking voor de wegenbouw

Roof2Road geeft een belangrijke impuls aan de circulaire economie met het behalen van een CE-markering op gerecyclede bitumen voor de wegenbouw. Het is de laatste stap om de bitumenkringloop van Roof2Road te sluiten: van dakbedekking naar asfalt. De CE-markering voor een circulair bouwproduct is vrij uniek in Europa en Roof2Road behaalt het als eerste voor gerecyclede dakbedekking in Nederland. De CE-markering is door KIWA Nederland afgegeven.

Roof2Road levert direct milieuwinst op. Maar dat niet alleen: de kwaliteit van het asfalt verbetert door de hoogwaardige eigenschappen van het gemodificeerde bitumen van dakbedekking. Upcycling van asfaltwegen dus! De parameters van de asfalt type testen laten dit zien. Het circulaire bitumen verhoogt de kwaliteit en verlengt de levensduur van asfalt.

Vanaf 18 mei 2018 worden twee Roof2Road-producten met CE markering geleverd: R2R PMB en R2R PMB SBS. Roof2Road Polymer Modified Bitumen (R2R PMB) bestaat uit een combinatie van gerecyclede nieuwe afgekeurde dakrollen en gekwalificeerde gebruikte dakbedekking. R2R PMB SBS bestaat voornamelijk uit nieuwe afgekeurde SBS gemodificeerde dakbedekking. Beide producten worden op basis van een FPC geproduceerd en hebben een laag PAK-gehalte. Door toevoeging van 2,5% Roof2Road bitumen aan asfalt kan goedkoper en beter asfalt worden geproduceerd. Daarbij zijn de MKI-scores van deze producten extreem laag in vergelijking met regulier asfaltbitumen, zodat duurzaamheid wordt beloond bij aanbestedingen.

Roof2Road is onderdeel van Roof2Roof, waarbij bitumen dakbedekking via een eigen succesvolle methode wordt geoogst van oude daken en gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe dakrollen. De Roof2Roof-keten bestaat uit gebouweigenaren, dakbedekkingsbedrijven, sloopaannemers, gemeentes, producenten van dakbedekking, wegenbouwers en asfaltcentrales. Met Roof2Road komt het hoogwaardige bitumen beschikbaar voor de wegenbouw. Door de CE-markering is de kwaliteit van deze hoogwaardige grondstof voor asfalt nu ook gegarandeerd.

Roof2Roof is partner van Bitumen Recycling Nederland (BRN), dat onderdeel is van de Stichting Dak & Milieu. BRN is een initiatief van VEBIDAK (vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) en Probasys Benelux (de vereniging van producten en leveranciers van bitumen dakbedekkingsmaterialen) met als doelstelling een optimale inzameling en een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken. In november 2017 hebben de leden van Probasys Benelux in dat kader het Grondstoffenakkoord ondertekend.

www.roof2road.nl
www.roof2roof.nl

dinsdag 14 november 2017

Ondertekening Grondstoffenakkoord door Probasys Benelux

Tijdens het tweede Probasys Benelux Management Symposium hebben de leden van Probasys Benelux het Grondstoffenakkoord ondertekend. Daarmee spreken de leden de ambitie uit de circulaire keten sterker te maken door meer secundaire bitumen te verwerken in nieuwe dakbanen en een goede afzet te realiseren naar de wegenbouw op basis van kwaliteit en onder economisch verantwoorde voorwaarden.

dinsdag 14 november 2017

Geslaagd Probasys Benelux Management Symposium 2017

Probasys Benelux organiseerde in het sfeervolle De Mariënhof in Amersfoort het Probasys Benelux Management Symposium 2017. Zo’n 70 deelnemers gaven gehoor aan de uitnodiging en hadden een boeiende middag.

Het programma voorzag in een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Jeffrey Truijens (DURA Vermeer) gaf een inkijkje in de praktijk van BIM en wat dat kan betekenen voor de dakdekkersbranche. Die toekomst blijkt dichterbij dan veel deelnemers misschien vermoedden. In zijn presentatie gaf Peter Ligthart (LIGTHARTadvies) een update van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, die het bouwtoezicht en de aansprakelijkheid van de aannemers moet gaan veranderen. Voor de pauze sloot Hans Korbee (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) de rij met een uitleg over het Grondstoffenakkoord en de Bouwagenda. Zijn bijdrage werd voorafgegaan door een korte film waarin de voorzitter van de transitieagenda Elphi Nelissen de deelnemers toesprak. Dit had alles te maken met de ondertekening van het Grondstoffenakkoord door de leden van Probasys Benelux.

Na de pauze was het de beurt aan Udo Waltman (SGS Search), die een helder beeld gaf van zin en onzin in de asbestdiscussie en daarbij een scherp onderscheid aanbracht tussen milieu- en arbowetgeving op dat gebied. Carlo van de Weijer (TU Eindhoven/TomTom) was de afsluitende gastspreker met een fascinerend beeld van de ontwikkelingen in de mobiliteit. Hij legde daarbij de link met de betekenis van die ontwikkelingen voor de dakenbranche. Zijn conclusie: vakmanschap is niet te automatiseren en zal dus blijven.

De presentaties van de sprekers zijn hier te vinden.

maandag 11 september 2017

Opening Roof2Roof en Grondstoffen Collectief Almere

Op donderdag 7 september 2017 werd in Almere de eerste Nationale Grondstoffendag georganiseerd. Tegelijkertijd opende het Grondstoffen Collectief Almere (GCA) officieel de poort. Het GCA richt zich op de ontwikkeling van grondstoffen uit afval en coördineert circulaire projecten. Het GCA is opgericht door drie lokale partijen: gemeente Almere is eigenaar van de reststromen (gemeentelijk afval), de Vijfhoek fungeert als fysieke locatie waar de reststromen (voormalig afval) opgeslagen en verwerkt worden en Millvision is de ontwikkelaar van de productrecepturen. Inmiddels werken ruim 30 projectpartners aan concrete resultaten. Eén van de partijen is BRN-partner Roof2Roof (www.roof2roof.nl)

Martin Smit en Gerben Bijker van Roof2Roof

woensdag 6 september 2017

Factsheet Bitumen dakbedekking en asbest

Probasys Benelux en haar leden krijgen regelmatig vragen uit de markt over  asbest in bitumen daken. Daarom heeft Probasys Benelux een factsheet samengesteld dat meer duidelijkheid geeft over het risico op aanwezigheid van asbest in (oude) bitumen daken.In het factsheet roept Probasys Benelux op om eventuele nadere (gedocumenteerd) informatie aan te leveren, zodat die kan worden verwerkt in het factsheet. Het factsheet is te vinden onder downloads op deze website, maar ook hier te downloaden.

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.