Dak

Het platte en flauw hellende dak is de belangrijkste en bekendste toepassing van bitumen afdichtingmaterialen. De materialen worden toegepast als toplaag, onderlaag en dampremmende (nood-)laag. Nederland hoort tot de landen met het hoogste percentage vierkante meter plat dak per inwoner. Niet zo vreemd, gezien onze beperkte ruimte. Het platte dak maakt optimaal ruimtegebruik mogelijk en speelt daarom een steeds belangrijkere rol in de Nederlandse bouwcultuur. Daarbij zal het dak steeds vaker meerdere functies vervullen, waardoor het steeds minder als dak herkenbaar zal zijn. Denk daarbij aan ondergronds bouwen, parkeerdaken, daktuinen, voetgangerszones, sportplaatsen, energievoorziening, etc.

Woningbouw
Het aandeel platte daken in de woningbouw is de laatste decennia sterk toegenomen. Dit komt met name doordat de architect met de huidige hoogwaardige afdichtingmaterialen een grote ontwerpvrijheid heeft in combinatie met optimaal ruimtegebruik. Bitumineuze afdichtingmaterialen zijn duurzaam en hebben hoge (mechanische) prestaties in vergelijking met dunne eenlaagse folies. Bovendien zijn bitumen afdichtingmaterialen eenvoudig overal op aan te sluiten en in vele verschijningsvormen (kleur, afwerking, etc.) beschikbaar.

Vanzelfsprekend bieden bitumen dakbedekkingssystemen ook voor dakeigenaren optimale prestaties. De jarenlange ervaring van de Probasys Benelux-leden met de productie en ontwikkeling van gemodificeerd bitumen dakbedekking staan borg voor een duurzaam, onderhoudsarm en aanpasbaar systeem. Aanpasbaarheid is een belangrijke, doch meestal vergeten, randvoorwaarde voor een duurzaam dakbedekkingssysteem. Woningen worden gebouwd voor een periode van circa 75 jaar, tijdens deze gebruiksfase veranderen de woonwensen. De hieruit voortvloeiende aanpassingen leiden veelal tot nieuwe doorvoeren, denk aan luchtbehandelingskanalen, of aansluitingen. Bitumineuze afdichtingmaterialen zijn de enige materialen waarbij deze aansluitingen achteraf eenvoudig en waterdicht kunnen worden gerealiseerd. Dus ook de dakeigenaar is verzekerd van een duurzaam, flexibel en waterdicht dakbedekkingssysteem.

Utiliteitsbouw
De eisen aan daken van utiliteitsgebouwen verschillen sterk, afhankelijk van het gebruik van het gebouw. Denk aan beloopbaarheid, gebruiksduur van het gebouw, windbelasting, brandveiligheid, mechanische en chemische belastingen, bouwkundige detailleringen etc. Door de grote verscheidenheid aan bitumineuze materialen zijn voor alle situaties en wensen specifieke duurzame en economische verantwoorde bitumen dakbedekkingssystemen beschikbaar. Zeker als duurzaamheid, flexibiliteit, mechanische belasting, milieubescherming en betrouwbare, snelle en eenvoudige uitvoering belangrijke randvoorwaarden zijn, zijn bitumineuze afdichtingmaterialen de juiste keuze. Bitumineuze systemen worden daarom toegepast van de laagste tot hoogste gebouwen, van industriële complexen tot high tech kantoren, van opslagloodsen tot scholen en ziekenhuizen.

Daktuinen
Daktuinen worden in Nederland steeds meer toegepast. De positieve invloed op het binnenstedelijk klimaat, waterretentie waardoor rioleringen minder zwaar worden belast en vanzelfsprekend het esthetische aspect, zijn argumenten voor veel lokale overheden om de toepassing van groene daken te stimuleren. De leden van Probasys Benelux kunnen in samenwerking met hun partners complete dakbegroeiingssytemen leveren en u specifiek adviseren over eventuele subsidie mogelijkheden.

SBRCURnet
In de publicatie Daken in ’t Groen (meer info zie www.sbrcurnet.nl) wordt nadrukkelijk geadviseerd om bij daktuinen “veilige en zekere dakbedekkingssystemen” te kiezen. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar de gebruik-, maar vooral ook naar de uitvoeringsfase. SBRCURnet adviseert daarom om meerlaagse volledig gekleefde dakbedekkingsystemen toe te passen. De voorkeur voor bitumen dakbedekkingssystemen is daarmee evident. De zekerheid en flexibiliteit in uitvoering die meerlaagse volledig gekleefde bitumen dakbedekkingssystemen bieden is namelijk ongeëvenaard.

Materialen/systemen
Alle Probasys Benelux leden beschikken over specifieke materialen en systemen voor toepassing in daktuinen. Gebruik alleen materialen/systemen die bedoeld zijn voor deze toepassing.

Uitvoering
De praktijk heeft geleerd dat in de uitvoeringsfase de grootste kans op beschadiging van de waterdichte laag optreedt. Denk aan het gebruik van het dakvlak als werkvloer voor andere werkzaamheden en het gebruik van zwaar graaf-, transport- en/of schepmaterieel bij het aanbrengen van het daktuinsysteem. Bij losliggende systemen zijn onverhoopte, mechanische beschadiging achteraf nauwelijks te traceren, met alle kostbare gevolgen van dien. Bij volledig gekleefde systemen daarentegen zijn eventuele beschadigingen relatief eenvoudig te traceren.

Gebruiksfase
Tweelaagse volledig gekleefde bitumen daktuinsystemen staan ook in de gebruiksfase garant voor zekerheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Eventuele aanpassingen in het dakvlak zijn zonder grote risico’s te realiseren. Daarnaast zullen bitumen afdichtingsystemen toegepast in daktuinsystemen nauwelijks verouderen .

Al deze eigenschappen maken bitumineuze daktuinsystemen dé zekere, flexibele en duurzame systemen voor zorgeloze daktuinen.

Geïnteresseerd in een bitumen daktuinsysteem? Neem dan contact op met de Probasys Benelux-leden voor specifieke informatie.

Parkeerdaken
Intensief ruimtegebruik is in ons land door de schaarse bouwgrond belangrijk. Een optimale vorm hiervan is parkeren op het dak. In het verleden betekende parkeren op het dak meestal parkeren op de hoogste laag van een parkeergarage. Dan nam men vaak genoegen met beperkte prestaties aan de waterdichte afwerking. Met vele problemen als gevolg, zoals aantasting van het beton e.d.

Op dit moment is meestal sprake van “echte” parkeerdaken, waaronder hoogwaardige gebruiksruimten als kantoren, winkels en woningen zijn gesitueerd. Vanzelfsprekend dienen hiervoor, net zoals bij daktuinsystemen, duurzame en “veilige” dakbedekkingssystemen te worden gekozen. Bij parkeerdaken is vooral de mechanische weerstand van het dakbedekkingssysteem belangrijk. De keuze voor een tweelaags gemodificeerd bitumen dakbedekkingssysteem, volledig hechtend aangebracht op de (betonnen) ondergrond, is dan eigenlijk vanzelfsprekend. Deze systemen, afgewerkt met een specifiek ontworpen rijafwerking (bijv. speciale tegels op tegeldragers), of speciale gietasfaltafwerkingen, bieden dan ook de grootste zekerheid voor het afdichten van parkeerdaken.

Geïnteresseerd? Neem contact op met de Probasys Benelux-leden die u kunnen adviseren over de toepassing van bitumen parkeerdaksystemen.

Overige speciale daktoepassingen
Voor elke toepassing is een hoogwaardig zeker, flexibel, duurzaam bitumineus afdichtingsysteem beschikbaar. Ook toepassingen als terras-, balkon- en galerijafdichtingen, en “dakzwembaden”, “dakvijvers” en sportbanen zijn geen uitzondering meer. Daarnaast is het bitumen dak ook probleemloos bruikbaar voor het plaatsen van zonnenergiesystemen.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de Probasys Benelux-leden of het Probasys Benelux-bureau.

Ondergronds bouwen

Intensief ruimtegebruik is in ons land, waar bouwgrond schaars is, belangrijk. Een optimale vorm van intensief ruimtegebruik is ondergronds bouwen. In een waterrijk land als Nederland betekent dit automatisch dat optimale, duurzame waterdichting cruciaal is. De wanden, vloeren en het dak van de ondergrondse constructie moeten waterdicht worden afgewerkt. Want ga er niet vanuit dat steenachtige constructies duurzaam waterdicht zijn! Water komt uiteindelijk altijd door steenachtige constructies indien geen waterafdichtende maatregelen zijn getroffen. Kies derhalve bij ondergrondse constructies altijd voor een volledig gekleefd afdichtingsysteem.

Gelukkig zien wij in Nederland steeds vaker dat funderingen en andere ondergrondse toepassingen duurzaam waterdicht worden gemaakt met baanvormige bitumen afdichtingsmaterialen.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de Probasys Benelux-leden of het Probasys Benelux-bureau.

Brugdekken

Brugdekken worden zwaarder belast. Niet alleen door verkeersbelasting en de trillingen van steeds zwaarder wordende vrachtwagens, maar ook door water en chemische stoffen, zoals olie, zouten etc. In Nederland worden de stalen verkeersbruggen veelal voorzien van een waterdichte, beschermde laag van speciale, gemodificeerde, baanvormige bitumen afdichtingmaterialen. Deze laag wordt volledig hechtend direct op de stalen ondergrond aangebracht. Hierop komt vervolgens het asfalt. Brugdekken zijn een duidelijk bewijs dat moderne bitumineuze afdichtingmaterialen zelfs de meest extreme belastingen kunnen weerstaan.

In de meeste Europese landen worden ook betonnen verkeers- en spoorbruggen en viaducten voorzien van een bitumineus afdichtingsysteem. Dit heeft als doel de levensduur van de betonconstructie aanmerkelijk te verlengen en de onderhoudskosten aanzienlijk te verlagen. Diverse overheden participeren daarom actief in de normcommissies CEN TC 254/WG 6 waar de Europese normen voor deze toepassingen zijn ontwikkeld.

Ondanks de positieve buitenlandse ervaringen kiest Nederland nog niet standaard voor een waterdichte bescherming van beton (brugdek-) constructies. Probasys Benelux is er echter van overtuigd dat hoogwaardige bescherming noodzakelijk is in een samenleving die kiest voor duurzaamheid.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de Probasys Benelux-leden of het Probasys Benelux-bureau.

Drinkwaterbassins en reservoirs

Drinkwaterbassins zijn veelal van beton en dienen derhalve te worden beschermd. Ook grote drinkwaterreservoirs als “De Biesbosch” zijn al vele decennia duurzaam afgedicht met baanvormige bitumineuze afdichtingmaterialen. Aan bekledingen die in contact komen met drinkwater, worden vanzelfsprekend zeer hoge eisen gesteld. Zekerheid tijdens de uitvoering en gebruiksfase, duurzaamheid en hoogwaardige milieuhygiënische prestaties zijn belangrijke ontwerpcriteria.

Bitumen afdichtingmaterialen presteren uitstekend op uitlooggedrag. Het is waarschijnlijk het best onderzochte afdichtingsmateriaal. Alle onderzoeken wijzen uit dat uitloging geen thema is voor bitumen afdichtsingsmaterialen. Op dit moment worden bitumen afdichtingmaterialen als enige afdichtingsmateriaal geleverd onder een certificaat (NL-BSB ®) waarmee aangetoond wordt dat het materiaal voldoet aan de eisen uit het Nederlandse Besluit bodemkwaliteit . Dit betekent dat de keuze voor een bitumineus afdichtingmateriaal vanzelfsprekend is, indien de uitloogprestatie een belangrijk keuzecriterium is.

Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de Probasys Benelux-leden, het Probasys Benelux-bureau of download de leaflet “Bitumen dakbedekking .. al jaren Besluit Bodemkwaliteit-proof”.

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.