Doelstelling

Probasys Benelux is een vereniging zonder winstoogmerk met als doelstelling het bevorderen van de toepassing van bitumineuze baanvormige afdichtingmaterialen op daken en in de grond-, weg- en waterbouw. Om haar doelstelling te bereiken, richt de vereniging zich op de volgende aandachtsgebieden:

  • kennisoverdracht/voorlichting;
  • regelgeving en kwaliteit;
  • milieu- en gezondheid en
  • constructie en verwerking.

Leden

Probasys Benelux is de vereniging van in Nederland gevestigde producenten en leveranciers van bitumineuze afdichtingmaterialen. De leden zijn gerespecteerde ondernemingen die marktleidend zijn op het gebied van productie, verkoop en toepassing van duurzame dakbedekkingsystemen.
Deze bedrijven en hun producten staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

Probasys Benelux vertegenwoordigt hiermee meer dan 80% van de Nederlandse markt in bitumineuze afdichtingmaterialen en circa 70% van de totale platdak dakbedekkingsmarkt.

Lidmaatschap en vertegenwoordigingen

Probasys Benelux is lid van diverse (inter-)nationale verenigingen en commissies. Hierdoor is de vereniging op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen op het terrein van regelgeving en normalisatie in zowel Nederland als Europa. Dit stelt de verenigingsleden in staat snel en adequaat hierop te anticiperen.

Probasys Benelux en haar leden werken op milieu gerelateerde onderwerpen nauw samen met stichting Dak & Milieu.

Bitumen Recycling Nederland is een gezamenlijk initiatief van Probasys Benelux  en VEBIDAK (Vereniging dakbedekkingsbranche Nederland) met als doelstelling een optimale inzameling van bitumen dakbedekkingsmateriaal te realiseren om daarmee een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van bitumen dakbedekking mogelijk te maken.

Verder is Probasys Benelux lid van:

 

 

Bekijk hier de pdf
Bitumen
dakbedekking
Bekijk hier de pdf
BRN Leaflet

Bekijk hier de pdf
NEN6050
Informatieblad
Bekijk hier de pdf
Puur natuur.
Bitumen is groen.